Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

Вторник, 02 Януари 2018 09:07

Проведе се Общото отчетно-изборно събрание на БНФК

На 30 декември 2017 се проведе Общо събрание на БНФК в сградата на ММС. В присъствието на представители на повечето от половината клубове, членуващи във федерацията бяха отчетени годината и мандатния период, приети бяха бюджет и спортен календар за 2018 година.

Събранието гласува да бъде освободен стария Управителен съвет без забележки. Единодушно за президент на БНФК бе преизбран Алексей Петров, който заедно с Русалин Русалинов - вицепрезидент и общо деветчленен Управителен съвет ще ръководят развитието на олимпийското карате у нас през следващите четири години. Останалите членове на Управителния съвет на БНФК, които бяха избрани са: Георги Ривов, Борис Николов, Георги Попов, Димитър Христов и трима нови попълнения - Божидар Начев, Теодор Петров и Марин Маринов.

 

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ