Покана за свикване на Общо събрание на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

вторник, 12 септември 2023

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ,

Управителният съвет на Сдружение БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ,,Васил Левски" № 75, п.к. 1040, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на БНФК, свиква на 06.10.2023г. (петък) от 16:ООч. Общо събрание на членовете на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, което ще се проведе в гр. София, бул. „Васил Левски" № 75, в сградата на Министерството на младежта и спорта, на петия етаж, в зала № 521, при следния дневен ред:

1. Избор на ръководни органи (Президент, Вицепрезидент и Управителен съвет) на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/.

Поканват се всички членове на БНФК да участват в Общото събрание. Регистрацията на членовете и техните предствители ще се извършва от 15:ООч. до 16:ООч. в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.Съгласно чл.32, ал.1 от Устава, Общото събрание се състои от по един делегиран представител на всеки член. Всеки член има право на един глас. Съгласно чл. 35 от Устава, всеки упълномощен делегат за събранието е длъжен да представи лична карта и пълномощното. Пълномощните следва да бъдат подписани от представляващия съответния спортен клуб/член на БНФК. Пълномощните ще бъдат проверявани на входа на залата като  участ  к  в  Общото събрание удостоверява явяването си с личен подпис върху списъка.

С уважение:
Русалин Русалинов – Вицепрезидент на БНФК
и член на УС на БНФК

Покана_ОС_БНФК_06_10_2023.pdf

Предстоящи събития Календар

Купа''АЯКС''
всички възрасти
Сливен
събота, 2 март 2024
ЛАГЕР НАЦИОНАЛЕН ОТБОР
мъже и жени
Аранджеловац
понеделник, 4 март 2024
K1-PREMIER LEAGUE
мъже и жени
ТУРЦИЯ
четвъртък, 7 март 2024
ЛАГЕР НАЦИОНАЛЕН ОТБОР
кадети,джунори,мъже и жени
София
петък, 8 март 2024
GOLDEN BELT CACAK
деца
ЧАЧАК,СЪРБИЯ
събота, 9 март 2024
Календар

Партньори и Спонсори